Dolly

Een dag in een huis (2011)

Een hoge pieptoon, als een ongeoliede deur die een windvlaag vangt.
Zo plotseling lusteloos, verloor ze iedere interesse voor genegenheid, zelfs voor de warreldiertjes waar ze altijd naar hapte. De oren hingen op zulke momenten slap naar beneden en zelfs de klank van haar naam kon haar slechts voor een moment uit haar toestand doen ontwaken. Ik weet niet wat haar op deze momenten bezielde, maar wanneer ik dan naar haar keek zag ik een dier in een stenen wereld:
Een hond opgesloten in mensenkamers. Dolly was zoals ons, ze leefde in het huis en volgde zijdelings onze bewegingen door de tuin, steeds op zoek naar een karwei in onze buurt. Wanneer mijn vader in de wei takken zaagde, groef zij een eind verderop een gat. Wanneer ik aan de computer typte, deed ze een dutje op de mat. Terwijl mijn moeder kookte, zaten Dolly en mijn vader bij haar te praten. Vaak vergat ik dat ze een dier was. Meestal was ze een dier zoals ons.
Maar op deze momenten die ik niet anders kan omschrijven als melancholisch besefte ik hoe vervreemd haar bestaan was. Ze was een dier gemaakt door ons, geboren uit de kille arbeid van fokkers die generatie op generatie hondenpassie beteugelden om het juiste uiterlijk te vinden. Het geschikte gedrag voor in onze eenzame huiskamers. Zo kregen we gezelschap van een eeuwig kind-wezen. Dolly leefde in een wereld die niet gemaakt was voor haar: ze was gemaakt voor een wereld bedacht door ons. Ik weet zeker dat ze hier niets van besefte, maar weten is intuïtief. Misschien voelde ze een onverklaarbare misplaatstheid. Ik had het gevoel dat ze op deze momenten een eenzaamheid voelde die niet kon worden opgeheven door menselijke of hondelijke aanwezigheid. De eenzaamheid van te zitten op het einde van een tak. De evolutie gekleineerd zoals een bonsaiboom.

Op zo een dag volgde ik haar en maakte foto’s van haar. De hele dag negeerde ze mij.