Golven

Golven [Waves] (2013)

Golven is een verkenning van het luisteren. De wereld is luid. Het knispert, kakelt, stampt en rommelt, en wij zijn hier om te luisteren. Wij roepen, zingen en schreeuwen en we horen dat we samenzijn. Door de oren te openen wordt een nieuwe manier van ervaren verwezenlijkt. In Golven wordt een reis gemaakt doorheen de stilte van een kamer en het kabaal van de stad. In die stad klinkt muziek. In de metro klinkt het om de rust te bewaren. In de disco om iedereen in beweging te zetten. Samen luisteren schept samenhorigheid. Maar niet iedereen is opgewassen tegen de luide wereld rondom ons. Sommigen bedekken hun oren, maar dat resulteert nooit in stilte omdat geluidsgolven nooit halt houden.

Waves is a film exploring the art of listening. The world is loud: it creaks, crackles, stomps and rumbles, and we are here to listen. By opening our ears, we achieve new experiences and a sense of togetherness. Not everyone can cope with the noisy world around us: some cover their ears, but that never results in silence because sound waves never pause.

Stills of Golven